Hizmetler

Büromuzda genel olarak Avukatlık Kanunu’nun bizlere tanımış olduğu tüm idari, adli ve cezai hukuksal sorunlara yönelik olarak avukatlık; hukuki danışmanlık ve iş takibi hizmetleri sunulmaktadır. Ancak müvekkillere daha iyi bir avukatlık hizmeti sunmak için bazı çalışma alanlarında daha çok yoğunlaşıyoruz. Bu alanda iyi sunduğumuzu düşündüğümüz bazı avukatlık hizmetlerimizi belirtmek istiyoruz.

MİRAS HUKUKU
Kişinin vefatı üzerine mirasçılık belgesi çıkartılması; mirasçıların haklarının saptanması; çekişmeli malvarlığının belirlenmesi; izaley-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davalarında temsil; müşterek mülkiyetin giderilmesi ve müşterek mülkiyete ilişkin gerekli işlemlerin yapılması; muris muvazaası (miras bırakanın danışıklı işlerinin iptali) davalarında avukat olarak temsil ya da hukuki destek sağlanması.

TAŞINMAZ HUKUKU
Gayrimenkullerin yönetimi ve idaresi; site yönetiminin oluşturulması; devremülk sözleşmelerinin hazırlanması; her çeşit gayrimenkul işlemlerinin alım, satım ve kiralanmasında sözleşmelerin hazırlanması ve sürecin hukuka uygun şekilde ilerleyerek hak kayıplarının önüne geçilmesinde yönünde temsil ve danışmanlık; taşınmaza yapılan müdahalelerin engellenmesi; kamulaştırmada bedellerin tespiti ile devlet nezdinde temsil ve danışmanlık; tapu tescili ve iptali ile ilgili davalarda avukat olarak temsil.

YAŞLILIK HUKUKU
Özellikle yurt dışında yaşayan kişilerin Türkiye Cumhuriyetinde bulunan yaşlı akrabalarıyla ilgili yardımlarda bulunmak; devlet ya da diğer kurumlarla ilgili irtibatların sağlanması; yaşlıların yapacağı işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak; devlet dairelerinde yapacakları işlemlerin hukukuken uygunluğunu konusunda temsil etmek; yaşlıların kandırılması ya da dolandırılmasının önüne geçmek amaçlı önleyici temsil; kendine bakamayacak ya da akli melekeleri zayıflamış ve kanunda gösterilen hallerde vasi atanması, vasilik, vasilik işlemlerinin tespit ve tayini ile mahkemelerde temsili.

MÜLTECİ HUKUKU
Türkiye Cumhuriyeti’ne iltica eden ya da Türkiye Cumhuriyeti’nden yabancı ülkelere iltica etmiş kişilerin ülke içinde yaşadıkları sorunlara yönelik olarak ilgili kurum ya da mahkemelerde temsil; pasaport ve çalışma izni gibi güvencelerin daha hızlı sağlanması hususunda hukuki temsil; yabancı ülkeye iltica etmiş ancak ülkeye de çeşitli sebeplerden dönemeyen kişilerin yurt içindeki işlemlerinin yürütülmesi ve mahkemelerdeki temsili.

BİLİŞİM HUKUKU
Bilişim alanında iş yapmak isteyen kişilere uygun sözleşmelerin hazırlanması; marka ve patent konusunda uygulanabilirlik ve işlemleri hızlandırmak konularında hukuki danışmanlık; yapılmak istenen girişim ya da yaratılmak istenen uygulama yönünden legal literatür taramaları ve uzman görüşünün sağlanması; telif hakları konusunda hukuki danışmanlık; e-ticarette karşılaşılan sorunların hızlı ve kolay çözümlenmesinin sağlanması; son kullanıcı sözleşmelerinin hukuka uygun şekilde hazırlanması.

BİLİŞİM SUÇLARI
Bir suçun mağduru ya da sanığı olduğu öne sürülen kişiklere avukatlık hizmetinin sunularak mahkemelerde temsilinin sağlanması; ispat hukuku açısından sosyal medyada işlenen suçun tespiti ve devam eden aşamaları hakkında hukuki desteğin sağlanması; hesap çalınması, internet yoluyla yapılan hakaret ya da ifşalar, özel hayatın gizliliğinin ihlali, verilerin izinsiz yayınlanması, unutulma hakkının kullanılması, kişilik haklarına aykırı yazı, video, yorum gibi materyallerin hukuka uygun şekilde kaldırılmasının sağlanması gibi bilişim suçları alanında avukatlık ve hukuki destek sağlanması ile savcılık ve mahkemelerde temsilin sağlanması.

Biz artık Türkiye’de avukatlığın çıkarılan yasalar ve uygulamalar neticesinde artık sadece dava bakmakla sınırlı olmadığını; devlet dairelerinde temsil ile bazı devlet işlemlerinin özellikle avukatlar tarafından yapılmasının tüm işlemlere hız ve güvenlik sağlayacağı; hak kayıplarının önüne geçeceğini düşünüyoruz. Bu sebeple sadece dava aşamasında değil; dava öncesinde önleyici danışmanlık ya da devlet dairelerinde yapılması gereken işlemlerin tarafımızdan yürütülmesi gibi hizmetleri de sunmaktayız.

Eğer bizim iyi olduğumuzu düşündüğümüz bu konularda avukatlık ya da danışmanlık hizmeti almak istiyorsunuz iletişim formunda bize nasıl ve hangi yolla ulaşacağınıza dair bilgilerimiz bulunmaktadır.

Şunu da belirtmek gerekir ki daha iyi bir hizmet sunabilmek için hem sanal hem fiziki görüşmelerimizi randevuyla gerçekleştirmekteyiz. Tarafımızdan iki tarafa da uygun bir gün ve saatte randevu alarak bizle tanışabilir ve sizin için neler yapabileceğimizi öğrenebilirsiniz.