YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI

Yurtdışında geçen sürelerin borçlanılması Türk vatandaşı olanlara ve Türk vatandaşlığından çıkmış bulunan vatandaşlara tanınmış bir hak olup bu hakkın kullanılması uzmanlık gerektirmektedir. Büro olarak bu yola gitmek ve Türkiye’den de emekli olmak isteyen yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız.

Hem sigorta ile ilgili belgelerinizi inceliyor; uygun bir danışmanlık hizmeti sağlıyor ve devlete başvuruları bizzat vekil olarak usulüne uygun olarak yapıyoruz. Taleplerin reddedilmesi ya da başka sorunların çıkması durumunda da Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde avukatlık hizmeti sunarak açılması gereken davaları açıyor; mahkemelerde temsil faaliyetleri sunuyoruz.

Birçok gurbetçi vatandaşımız için büyük bir sorun yaratan bu durumu hızlı, pratik ve en uygun şekilde yapıyoruz. Böylece devlet dairelerinin prosedürleriyle uğraşmak zorunda kalmıyor; durumun dava gerektirmesi durumunda da avukatlık hizmeti için ayrı bir yerle anlaşmanıza gerek kalmıyor; tüm aşamaları bizzat kendi tecrübemizle yapıyoruz. Size de işlemler bittiği zaman bizden haber beklemek kalıyor.