MİRAS HUKUKU ve MİRAS HUKUKU İŞLEMLERİ

TÜRKİYE’DEKİ MİRAS İŞLEMLERİ ve MİRAS HUKUKU

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından birisi de miras hukukuna ilişkin sorunlardır. Bunda sorun biraz da miras hukukunun oldukça çetrefilli ve miras hukukuna ilişkin davaların uzmanlık gerektirmesidir. Çoğu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu işleri takip ve dava edemediği için oldukça ciddi hak kayıplarına uğramaktadır.

Biz miras hukukuyla ilgili tüm iş ve işlemlerinize talibiz. Makamlardan mirasçılık belgesi istemek; veraset ve harçlar vergisini ödemek; mirasa giren malların (terekenin) tespiti ile bu mirastan kimin ne kadar pay hakkının olduğunu tespit etmek; miras hukukuna ilişkin ortaklığın giderilmesi (izaleyi şuyu) davası; katılma alacağı davaları;  kimi dava türlerinde soybağı ve mirasçılığın tespiti; diğer mirasçılar aleyhine mal kaçırmaya yönelik başka bir mirasçıya yapılan karşılıksız kazandırmalara (muvazaalı işlem) yönelik tapu iptal ve tescil davalarının açılması; tüm devlet dairelerinde ve mahkemelerde avukat olarak temsil gibi miras hukukuna ilişkin tüm işlem ve davalarda yanınızda bulunuyoruz.

Ayrıca miras hukukuyla ilgili danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. Mirasla ilgili aklınıza takılan; paydaşlığın nasıl olduğu; kimin ne kadar hakkı olduğu; dava açılması durumunda neler yapılması gerektiği gibi tüm soru ve sorunları hem çözüyoruz hem de istediğiniz doyurucu bilgiyi sizlere sunuyoruz.

Miras işlemleri ve miras hukukuna ilişkin davalar ciddi bir uzmanlık gerektirmekte olup en iyi miras hukuku avukatını bulmakta zorlanabilir; yetkin olmayan kimselerin elinde hak kaybına uğrayabilir ve maddi manevi zarar görebilirsiniz.

Bizle çalıştığınızda miras yüzünden ne siz ne de çocuklarınız hiçbir zarar görmeyecek; hak kaybına uğramayacaktır. Bunun garantisini veriyoruz.