TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUMU ve ŞİRKET İŞLEMLERİ ile DERNEKLER

Her ülkenin mevzuatı ve prosedürleri farklıdır. Bazen yetersiz bilgi sebebiyle şirket kurulumu talepleri ya reddedilmekte ya kurulan şirket usulsüz işlemler dolayısıyla kurulamamakta ya da teknik bilgi eksikliğinden çok kısa bir sürede bitmesi gereken işlemler aylar hatta yıllarca sürebilmektedir.

Biz Türkiye’deki şirket kurulumu ve yapılması gereken işlemler konusunda son derece bilgi sahibiyiz. Şahıs şirketleri, Adi şirketler, Limited şirketler, Anonim Şirketler gibi sermaye şirketlerinin kurulumu; ticaret sicil gazetesinde ilan; ticaret siciline kayıt; şirketin ticari olarak faaliyete başlamasına kadar geçen tüm süreöçler; şirket kurulumu için yer temini ve kiralanması; şirketin muhasebe kayıtlarının usule uygun ve Türk yasalarına göre geçerli şekilde tutulmasının sağlanması; yabancı ülkedeki şirketlerin Türkiye’de şube açma işlemleri; şirket kurulumunda hem devlet daireleri sanayi odaları ve ticaret odalarında temsil ile pürüz çıkması ya da hak kaybı yaşanması durumunda ticaret mahkemeleri ve diğer mahkemelerde avukatlık hizmeti verilmesi gibi bir şirketin Türkiye kurulmasından resmi anlamda faaliyet göstermesine kadar olan tüm süreçlerde teknik destek ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Türkiye’de şirket kurulumu oldukça detaylı olup prosedürleri çoktur ve her aşamada işlerin ve işlemlerin ciddi olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bu tarz uzmanlık gerektiren işlerinizde hem devlet dairelerindeki işlemleri bilen hem de hukuki olarak rehberlik ve danışmanlık yapacak en iyi şirket avukatını bulmakta zorlanabilirsiniz.

Biz ise uzmanlaşmış avukat arkadaşlarımızla Türkiye’deki şirket kurulumu ve iş takiplerinde size güvenli, kaliteli ve hızlı bir hizmet sunmaktayız.