BOŞANMA NEDİR? BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma basit bir şekilde artık evlilik halinin tahammül edilemez seviyelerde çekilmez duruma gelmesi durumunda; mahkemece verilen ve tarafların hukuki statülerini değiştiren bir karardır.

BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Boşanma sebebi olarak genel olarak evlilik birliğinin temelden sarsılması kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram oldukça soyut bir kavram olmasından bahisle sebeplerin varlığı mahkemece ve yargıtay içtihatlarına göre düzenlenmektedir. Ancak hukukumuzda bundan hariç olarak zina (aldatma); eşlerinin biribirinin canına kastı ya da kötü muamele ve işkence; eşlerden birinin diğerine sürekli olarak fiziki ya da sözlü şiddet uygulaması; evin terk edilmesi; ahlaksızca yaşam şekli; evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmeme gibi oldukça geniş bir çerçevede nitelendirilebilecek eylemler boşanma sebebi olarak ele alınmaktadır.

BOŞANMA DAVASI HANGİ MAHKEMEYE AÇILIR?

Boşanma davası özel bir mahkeme türü olan aile mahkemesi olan yerlerde aile mahkemesine; olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine açılır.

YURTDIŞINDA YAŞAYANLAR BOŞANMA DAVASINI HANGİ MAHKEMEDE AÇAR?

Yurtdışında yaşayan ve Türkiye’de ikametgahı olmayan Türk vatandaşları boşanma davasını Ankara, İstanbul, İzmir mahkemelerinden birinde açabilirler.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası aile mahkemesine verilecek ve neden boşanmak istendiğini (boşanma sebeplerini); varsa çocukların velayetinin ne olacağını; boşanma sonucundaki tazminat ya da nafaka taleplerini içeren bir dilekçe ile açılır.

ÇEKİŞMESİZ (ANLAŞMALI) BOŞANMA NEDİR?

Çekişmesiz (anlaşmalı) boşanma tarafların bir masa etrafında oturup evlilik birliğinde edindikleri malları nasıl paylaşacaklarını; var ise çocukların velayetinin kimde olacağını ve çocukla görüş günlerinin ayarlanması; tazminat taleplerinin saptandığı; boşanma sonrası nafaka taleplerinin tartışıldığı; basit tabirle tarafların oturup yazılı bir sözleşmeyle evliliğin sona ermesi durumundaki hak ve yükümleri belirledikleri bir sözleşmeye müteakip aile mahkemesine bu sözleşmenin sunulmasıyla çok kısa sürede boşanma sonucuna varan bir boşanma türüdür.

ÇEKİŞMELİ (ANLAŞMASIZ) BOŞANMA NEDİR?

Eşlerin yukaıda kısaca değindiiğimiz boşanmanın hukuki sonuçları konusunda kısmen ya da tamamen anlaşamadığı durumlarda açılan dava türüdür.

BOŞANMA DAVASINDA AVUKAT ZORUNLULUĞU VAR MI?

Hayır böyle bir zorunluluk yok. Bu davayı herkes kendi başına açabilir bir avukatla çalışma zorunluluğu yoktur.

Ancak boşanma yapısı itibariyle oldukça önemli bir dava türü olup karşı taraftan olan taleplerin ve boşanma sonucunda doğacak hukuki statüdeki taleplerin çok iyi belirlenmesi ve davanın çok dikkatli şekilde yürütülmesi yönünden boşanma konusunda çalışmalar yapan bir avukat ile çalışılmasını önermekteyiz.

PEKİ BİZ NE YAPIYORUZ?

Biz avukatlık bürosu boşanma sürecini başından sonuna kadar takip etmekteyiz.

Eğer tarafların anlaşma ihtimali olduğunu düşünürsek tabii ki bu konuda çalışmalar ve yönlendirmeler yapıyor, mümkünse destek almalarını sağlıyor ve evlilik birliğinin dağılmamasına çalışıyoruz.

Ancak eğer ki taraflar tüm bu çalışmalara rağmen boşanma kararında kararlı iseler bu seferde ilk tercihimiz tarafların anlaşmalarını sağlayaracak çekişmesiz boşanma yapılmasını sağlamak yönünde oluyor. Bu anlaşmalarda özellikle evlilik birliğinde kazanılmış malların nasıl paylaşılacağı; var ise çocukların velayetinin hangi kişiye bırakıldığında daha sağlıklı olacağı; karşı taraftan olan tazminat talepleri ve evlilik birliğinin sona ermesine müteakip tarafların nafaka alacakları talepleri konusunda hakkaniyete ve yargıtay kararlarına uygun olarak anlaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Eğer bunu da sağlayamazsak çekişmeli dava sürecine başlıyor ve sürecin sonuna kadar tüm desteğimizle yanınızda oluyoruz.