TÜRKİYE’DE OTURMA İZNİ NASIL ALINIR?

Oturma (ikamet) izni evrensel ve Türkiye’nin yerel yasalarıyla düzenlenmiş; yabancılara Türkiye’de oturma hakkı veren; belirli bir süre ve belirli bir yerde yaşamasına dair verilen bir izni ifade etmektedir. İkamet (oturma izni) başvurusu gerekli belgelerin hazır olması durumunda devletten randevu alınıp başvuru yapılması suretiyle alınabilmektedir.

KAÇ ÇEŞİT İKAMET (OTURMA İZNİ) TÜRÜ VARDIR?

İkamet izinleri sebeplerine göre ve surelerine göre değişiklik gösterir.

  1. KISA DÖNEM OTURMA İZNİ NEDİR? Kısa dönem ikamet izni kanunda belirtilen halle dışında; bilimsel araştırma yapılması; Türkiye’de mülkün bulunması; Türkiye’de eğitim alınması; Türkiye^de tedavi olunması; Türkiye’de iş kurulması ve diğer sayılan sebeplerle Türkiye’de geçici olarak bulunacak kişilere verilen her seferinde en fazla iki yıllık olarak düzenlenen oturma izni türüdür.
  2. AİLE OTURMA İZNİ NEDİR? Aile ikamet izni kanunlarda belirtilen vasıflara sahip kişilerin eşine; eşinin veya kendisinin yabancı olan ve reşit olmayan çocuğuna; kendisinin ve eşinin bağımlı yabancı çocuğuna düzenlenen; her defasında en fazla üç senelik peryotlar halinde düzenlenen oturma izni türüdür.
  3. ÖĞRENCİ OTURMA İZNİ NEDİR? Öğrenci ikamet izni aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derece öğrenim görecek yabancılara; ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda eğitim görecek ön lisans, lisans, yüksek lisans ve tıp eğitimlerine katılacak kişilere öğrenim süresi kadar Türkiye’de ikamet etmesine yönelik verilen oturma izni türüdür.
  4. UZUN DÖNEM OTURMA İZNİ NEDİR? Uzun dönem ikamet izni; Türkiye’de en az 8 yıl ikamet izniyle oturmuş bulunan yabancılar ile; mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara; süresiz olarak düzenlenen ve süresiz olarak Türkiye’de ikamet hakkı tanıyan izin türüdür.
  5. İNSANİ OTURMA İZNİ NEDİR? İnsani ikamet izni; kanunda öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda çocuklara; bir şekilde sınır dışı edilmeyenlere; iltica ve geri dönerim süreci henüz tamamlanmamış olanlara; kamu düzeni ve acil nedenler sebebiyle Türkiye’de kalmasında yarar bulunanlara ve olağanüstü durumlarda bakanlığın belirlediği süreler boyunca Türkiye’de ikamet hakkı veren izin türüdür.
  6. İNSAN TİCARETİ MAĞDURU OTURMA İZNİ NEDİR? İnsan ticareti mağduru ikamet izni; insan ticari mağduru olduğu konusunda ciddi emareler bulunanlar ile mağdur olduğu şüphe götürmeyen kişilere tanınan; 30 gün süreli olup 6 aylık süreler zarfında en fazla üç yıla kadar düzenlenebilen oturma izni türüdür.

Bu belgelerinde hepsinde istenilen belgenin türüne göre farklı belgeler istenmekte olup şahsen başvuru yapılması ya da vekaletnameyle başvuru yapılması gerekmektedir.

PEKİ BİZ NE YAPIYORUZ?

Biz yabancıların Türkiye’de ikamet (oturma) izni almasına; başından sonuna kadar yardımcı olmaktayız. Evrak ve süreçlerin takibi; başvuruların zamanında yapılması; hak kayıplarının önüne geçilmesi; lüzumu halinde verilmiş vekaletnameye istinaden ilgili mahkemelerde dava açılması; başvuranların tüm devlet daireleri; göç idaresi; valilik ve dışişleri bakanlığında temsili gibi hizmetleri bir bütün olarak sunmaktayız.

Bu tarz işlemlerde izinler oldukça karışık olup Türkiye’deki yasaları ve yasal prosedürleri bilmeyen yabancılar için ciddi sıkıntılar ve hak kayıpları doğurabilmektedir. O sebeple bu tarz başvurularda bulunacak olan yabancılara tavsiyemiz; sadece aracılık faaliyeti yürüten aracı şirketlerle deli; tam bir hukuki ve avukatlık desteği alabilecekleri; profesyonel hukuk ve avukatlık bürolarıyla çalışmaları yönündedir.

Biz tüm bu işleri sizin adınıza aracısız; güvenilir; mağüduriyet ya da hak kaybına uğramayacağınız bir şekilde çözüme ulaştırma konusunda yardımcı olacak hizmetleri sunuyoruz.